Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2019-11-25

Projekt Senior dla Seniora ASOS 2019 r.

W dniach 21 - 23.XI. 2019 - BUSKO ZDRÓJ kolejne warsztaty wolontariackie w ramach realizacji zadania publicznego - Rządowego Programu na rzecz - Aktywności Społecznej Osób Starszych 2019 r. - "SENIOR dla SENIORA" .

W PROGRAMIE SZKOLENIA EDUKACJA OSÓB STARSZYCH ------- ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO USŁUG WOLONTARIACKICH były warsztaty wolontariat pacjent dla pacjenta – wymiana doświadczeń pod kierunkiem koordynatora ds wolontariatu projektu Senior dla Seniora Piotra Błaszkiewicz Warsztaty - Wolontariat z aspektami profilaktyki zdrowotnej prowadził KONRAD MĘŻYŃSKI TRENER PERSONALNY - COACH wraz z konsultacjami. Dokonano wymiany doświadczeń, omówiono przez uczestników projektu wnioski uwagi i zadania wynikające z realizacji projektu. Razem w szkoleniu uczestniczyła druga grupa naszych członków stowarzyszenia włączająca się w działalność wolontariatu na rzecz innego pacjenta potrzebującego.

Dziękujemy zdrowia pozdrawiamy za realizację zadania współpracę dotychczasową i zapraszamy do dalszej również nowe osoby i członków naszego stowarzyszenia Zarząd Komisja Rewizyjna SPBS /zdjęcia Salamonik Jan Błaszkiewicz Piotr/.

Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019.

2019-11-12

Stowarzyszenie nasze współpracuje z Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Karolina Piwko

Szanowni Państwo członkowie i ich rodziny zapraszamy również indywidualnie WAS o kontakt ,współpracę bo odpowiednie żywienie i wsparcie w zakresie prawidłowej diety to jeden z najbardziej istotnych elementów terapii w chorobie nowotworowej, także w nowotworach krwi. Dzięki odpowiedniej dietoterapii możemy złagodzić skutki leczenia, jak również pobudzić układ odpornościowy do aktywnej walki z chorobą. W swojej pracy jako dyplomowany dietetyk kieruje się przeświadczeniem, że nie ma jednej uniwersalnej diety, którą możemy kopiować i zalecać z góry. Stąd z pacjentami pracuję wielopoziomowo - śledzę przebieg choroby, leczenia i skutki uboczne terapii. Na podstawie stanu odżywienia organizmu, razem z pacjentem i ich rodzinami opracowujemy indywidualny plan żywienia. Uwzględniamy kompromis pomiędzy preferencjami żywieniowymi a koniecznymi zmianami, które wpłyną na dobrostan pacjenta. Jest to rzetelny i wymagający proces, w którym również kontroluję przebieg dietoterapii. Serdecznie zapraszam na konsultacje wstępne.

 

Smak Zdrowia Poradnia Dietetyczna Karolina Piwko
ul. Ciepła 4/18, 22-400 Zamość
tel: 512 815 324
adres emial: smakzdrowia.poradniadietetyczna@gmail.com
adres strony internetowej: www.smakzdrowia-dietetyk.pl
adres strony na portalu facebook: https://www.facebook.com/smakzdrowiadietetyk/
Godziny pracy: 9-19 od poniedziałku od piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu także soboty.

ZAPRASZAM

2019-11-12

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

W ramach naszego Projektu "Senior dla Seniora'' ASOS 2019, informujemy i zapraszamy do zapoznania się w temacie - Ogólnopolskiej Karty Seniora.https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora/

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Lista wszystkich punktów (już ponad 2 tysiące) honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl. Niemal każdego dnia dołączają do nas nowe firmy, które deklarują współpracę z Głosem Seniora i tym samym wprowadzają rabaty dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS).

Już 250 tys. seniorów jest posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora! Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie już w 120 gminach/miastach, które przystąpiły do naszego Programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując wydanie lokalnej edycji  Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom. Jeżeli nie jesteście Państwo mieszkańcami poniższych miast/gmin, a chcielibyście się stać posiadaczami Ogólnopolskiej Karty Seniora i z niej korzystać możecie Państwo zachęcić władze Waszej gminy do przystąpienia do GPS lub prosimy o wpłatę darowizny na cele statutowe naszej organizacji (Stowarzyszenie Manko OPP 1%).

Program Ogólnopolska Karta Seniora jest programem autorskim naszego Stowarzyszenia, które od 20 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn.

Dziękujemy samorządom 120 miast i gmin, dla których senior jest ważnym i liczącym się mieszkańcem. Samorządy okazały to przystępując do programu GPS. Czekamy na inne samorządy z całej Polski, by zadbali o to, by każdy senior w Polsce miał OKS i mógł ją wyrobić bezpłatnie.

Bez wsparcia finansowego samorządów lub Waszego nie jesteśmy w stanie pokrywać kosztów realizacji i dalszego rozwoju Programu.

Seniorze! Pamiętaj, że to Ty współtworzysz Program Ogólnopolskiej Karty Seniora – możesz zapraszać przedsiębiorców do oferowania zniżek oraz zachęcać swój samorząd do wydania z nami lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora.

 

Pobierz formularz Formularz-OKS-ind.pdf

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Kontakt w sprawie wyrobienia Ogólnopolskiej Karty Seniora:

tel. 12 429 37 28

e-mail: poczta@manko.pl

 

Kontakt w sprawie przystąpienia do Programu Gmina Przyjazna Seniorom:

Bartosz Skorzyński

tel. 789 048 774

e-mail kartaseniora@manko.pl

2019-10-21

Szkolenie i spotkanie organizacyjne w tzw. -Korpus Solidarności

Piotr Błaszkiewicz , Prezes koła rzeszowskiego SPBS w dniu 15 października 2019 wziął udział szkoleniu i spotkaniu organizacyjnym w tzw. -Korpus Solidarności w Rozalinie ( gmina Nowa Dęba ) organizowane przez Fundację Q .

Program realizowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Opowiemy Wam o Korpusie Solidarności! Przedstawiamy ofertę programu wsparcia i rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce. Korpus Solidarności to przede wszystkim ludzie którzy go tworzą - środowisko wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu, otoczenie wolontariatu. Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego - osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartość takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej. Korpus proponuje ukierunkowane wsparcie dla swoich członków. Dla każdej z grup dostępna dedykowana oferta edukacyjna i narzędzia służące organizacji wolontariatu. Oferta jest bardzo różnorodna, obejmuje np. regionalne warsztaty, spotkania, indywidualne formy wsparcia jak poradnictwo, staże. debaty, spotkania branżowe wolontariatu. Uczestnicy mogą włączyć się również w wydarzenia ogólnopolskie: fora, konkursy, programy na mini granty - autorskie projekty. Docenieniem uczestników Korpusu jest system benefitowy – Karta Wolontariusza. Jest to pakiet zniżek w instytucjach kultury, sportu, u partnerów biznesowych. Członkostwo w Korpusie to także wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i bycie we wspólnocie osób, instytucji o zbliżonych wartościach. Oferta oraz korzyści w jakich każdy członek Korpusu może partycypować, prezentujemy na kolejnych stronach serwisu koordynator prowadzący infolinię Piotr Błaszkiewicz w projekcie Senior dla Seniora

2019-10-09

Ankieta - Badanie Patient Experience w hematoonkologii dla Przewlekłej Białaczki Szpikowej

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pod adresem: https://www.survio.com/survey/d/badanie-patient-experience

 

Plakat
2019-10-02

Informacja Zarządu SPBS dotycząca powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa SPBS v-ce Prezesowi Mirosław Marszał

W nawiązaniu do pisma  o zawieszenie wykonywania funkcji  prezesa przez  kolegę Jacka Gugulskiego na wniosek rodziny z dnia 5.09.2019  w związku  ,ze złym stanem zdrowia , który uniemożliwia mu dalsze pełnienie tej funkcji.

Uchwałą Zarządu przy udziale Komisji  Rewizyjnej   jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 4/2019, powierzając Koledze Mirosławowi Marszałowi pełnienie tymczasowe obowiązki Prezesa Stowarzyszenia SPBS do 31 marca 2020r tj do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego.

Jednocześnie życzymy  dotychczasowemu Prezesowi skutecznej walki i powrotu do zdrowia .Zarząd Komisja Rewizyjna