Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2020-06-29

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

W czwartek 25 czerwca o godz.18.00 - odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

W związku z Pandemią COVID-19 , nasze Walne Zebranie odbyło się drogą ON-LINE na komunikatorze ZOOM.

Po wysłuchaniu Sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu SPBS za ubiegły rok 2019 i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi kadencji 2016-2020, przystąpiono do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 2020 -2024r.

Prezesem Zarządu SPBS został - Piotr Błaszkiewicz , v-e prezesami zostali: Euzebiusz Jan Dziwiński ,Maria Bytanar , Danuta Kowalska ,Krzysztof Woźniak.

Komisja Rewizyjna - Przeowdniczący - Bogusław Pelc, sekretarz -Lucyna Zaczek, członek komisji Zofia Pszczoła.

Ustępującemu Zarządowi SPBS - Prezesowi-Jackowi Gugulskiemu, v-ce Prezesom -Krzysztofowi Żbikowskiemu , Janowi Salamonikowi i Mirosławowi Marszałowi  wyrażono szczere podziękowania za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu i dla Stowarzyszenia a przede wszystkim za działalność na rzecz chorych na nowotwory krwi w sferze informacji  o nowoczesnych lekach, dostępie do nowoczesnych terapii lekowych i w '' walce'' także dla pojedyńczych pacjentów.

Podziękowania  udzielono także Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencje w składzie Przewodniczący; Bogusław Pelc ,sekretarz Lucyna Zaczek i Danuta Kowalska

Biuro SPBS

2020-06-18

Webinar: Pacjent hematoonkologiczny w czasach epidemii COVID-19

Zapraszamy na webinar "Pacjent w czasach epidemii COVID-19" kierowany do pacjentów hematologicznych i ich bliskich.

 

2020-06-15

Zaproszenie na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPBS w dniu 25.06.2020 online

Zaproszenie

Zarząd SPBS wspólnie z Komisją Rewizyjną SPBS - w związku z epidemią- wg  Uchwały Zarządu 2/2020 z dnia 25.05.2020         podjął decyzję o przeprowadzeniu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz.17.45 - pierwszy termin; o godz. 18.00 drugi termin, (zgodnie z & 20 statutu SPBS ) .

Ci , którzy zgłaszali problemy – uwzględniamy ich sytuację. 

W zebraniu mogą uczestniczyć  i kandydować członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki członkowskie na bieżąco, wg stanu na 10 czerwca 2020 rok. Wszyscy Ci członkowie otrzymają link do aplikacji celem uczestniczenia w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym online.  Prosimy o zgłaszanie się chętnych w terminie do 19 czerwca do uczestnictwa w Komisjach Mandatowo-Skrutacyjnej  -Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków .

W załączniku przesyłamy proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego oraz Regulamin. Pozostałe dokumenty wraz z linkiem do Walnego Zebrania online - prześlemy w dniu 22 czerwca 2020 r. Zapraszamy do udziału i prosimy o zgłaszanie  udziału w Walnym  na emeil  office@spbs.com.pl .

Zdrowia, pozdrawiamy

10.06.2020
W imieniu Zarządu Marszał Mirosław p.o. Prezesa Zarządu

2020-05-27

Rekomendacje European LeukemiaNet dotyczące leczenia przewlekłej białaczki szpikowej

Zapraszamy do zapoznania się Prof. Tomasz Sacha omawia długo oczekiwane rekomendacje European LeukemiaNet dotyczące leczenia przewlekłej białaczki szpikowej.

Ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy, informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.

Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

https://hematoonkologia.pl/przewlekla-bialaczka-szpikowa/news/id/3913-rekomendacje-eln-leczenia-pbsz-2020?fbclid=IwAR0BdZjGi5HU92e-9jaIfUBKtsts5iBDKTMwFIWLk5bF_T3Glb67bt4OJQk

2020-04-23

Apel do pacjentów onkologicznych o zgłaszanie się do szpitali onkologicznych

Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych apeluje do pacjentów o zgłaszanie się do szpitali onkologicznych w przypadku podejrzenia nowotworu oraz nieprzerywanie leczenia przeciwnowotworowego i postępowanie zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Śmiertelność z powodu chorób nowotworowych jest znacznie wyższa niż z powodu COVID-19. Obawa przed zakażeniem koronawirusem nie może powstrzymywać pacjentów przed leczeniem nowotworu.

W załączeniu treść apelu. Jest on również dostępny na stronie glospacjenta.pl oraz pkopo.pl

2020-04-22

Stanowisko światowej organizacji Przewlekłej Białaczki Szpikowej w sprawie koronawirusa

Treść w pliku PDF