Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2020-08-04

Wywiad z Wiceministrem Zdrowia panem Sławomirem Gadomskim udzielonym Rzeczniczce - PKPO i Redaktorce Naczelnej - "Głosu Pacjenta Onkologicznego", pani Aleksandrze Rudnickiej

Wywiad z Wiceministrem Zdrowia panem Sławomirem Gadomskim udzielonym Rzeczniczce - PKPO i Redaktorce Naczelnej - "Głosu Pacjenta Onkologicznego", pani Aleksandrze Rudnickiej

2020-07-22

TRANSMISJA...posiedzenia ____Sejmowej Komisji Zdrowia____ w - TEMACIE _____Fundusz Medyczny

TRANSMISJA...posiedzenia ____Sejmowej  Komisji Zdrowia____ w - TEMACIE _____Fundusz Medyczny____ Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Funduszu Medycznym (druk nr 457) – uzasadnia zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Mucha oraz podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Anna Surówka-Pasek. Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych reprezentowała Aleksandra Rudnicka, rzecznik ________ ( VIDEO - LINK️ ________ https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=4B2A56D42DCC803EC12585A7002E80F8 ___

2020-07-22

PORADNIK DLA PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĄ SZPIKOWĄ

2020-07-06

Wspomnienia o SP dr Górnik Sławomir Ordynator Oddziału Hematologii Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Wspomnienia o SP dr Górnik Sławomir  Ordynator Oddziału Hematologii Zamojski Szpital Niepubliczny  w Zamościu współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu  w latach 2006-2016 v-ce Prezes Stowarzyszenia od 2016 roku Prezes Honorowy SPCHN w Zamościu (PDF)

2020-06-29

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

W czwartek 25 czerwca o godz.18.00 - odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

W związku z Pandemią COVID-19 , nasze Walne Zebranie odbyło się drogą ON-LINE na komunikatorze ZOOM.

Po wysłuchaniu Sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu SPBS za ubiegły rok 2019 i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi kadencji 2016-2020, przystąpiono do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 2020 -2024r.

Prezesem Zarządu SPBS został - Piotr Błaszkiewicz , v-e prezesami zostali: Euzebiusz Jan Dziwiński ,Maria Bytanar , Danuta Kowalska ,Krzysztof Woźniak.

Komisja Rewizyjna - Przeowdniczący - Bogusław Pelc, sekretarz -Lucyna Zaczek, członek komisji Zofia Pszczoła.

Ustępującemu Zarządowi SPBS - Prezesowi-Jackowi Gugulskiemu, v-ce Prezesom -Krzysztofowi Żbikowskiemu , Janowi Salamonikowi i Mirosławowi Marszałowi  wyrażono szczere podziękowania za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu i dla Stowarzyszenia a przede wszystkim za działalność na rzecz chorych na nowotwory krwi w sferze informacji  o nowoczesnych lekach, dostępie do nowoczesnych terapii lekowych i w '' walce'' także dla pojedyńczych pacjentów.

Podziękowania  udzielono także Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencje w składzie Przewodniczący; Bogusław Pelc ,sekretarz Lucyna Zaczek i Danuta Kowalska

Biuro SPBS