Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Informacje ogólne

Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)  SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE  RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Współpraca wolontariat- Centrum  Wolontariatu Senior dla Seniora koordynator prowadzący infolinie Piotr Błaszkiewicz zapraszamy do współpracy.

Napisz do nas: office@spbs.com.pl