Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Wniosek o przyjęcie w poczet członków Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Administratorem danych osobowych jest Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową, ul. Bychowska 56, 04-536 Warszawa, KRS: 0000220575, NIP: 5262818916, REGON: 015866200, telefon: 500 291 289, e-mail: biuro@spbs.com.pl. Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności ».