Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2018-10-19 "INNOWACJE...w...MEDYCYNIE" - SZANSE...i...BARIERY - Warszawa - 16.10.2018...siedziba - Pracodawców - RP!!!

Koncentracja na dwóch dziedzinach leczenia – ONKOLOGII...oraz - KARDIOLOGII, które uznano za obecne priorytety działań Rządu. W - TEMATACH..takich - JAK:

> 1/ Czy regulacje prawne i otoczenie regulacyjne nadążają za innowacjami w medycynie?

> 2/ Jak poprawić finansowanie i dostępność innowacyjnych technologii stosowanych w medycynie?

> 3/ Jak polska nauka jest wykorzystywana w kontekście rozwoju innowacji w medycynie?

> 4/Jakie zadania stoją przed organizacjami pacjentów w zakresie zwiększenia dostępu do nowoczesnych technologii w medycynie? _____________________ GŁOS...w - prelekcjach i dyskusji...zabrali - m.in : dr. Bartosz Urbański - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pani Agnieszka Miśniarz - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, prof. Robert Gil - Polskie Towarzystwo Kardiologii, Pani Beata Ambroziewicz - viceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Pani Anna Kupiecka - prezes Fundacji Pacjenckiej "Onko Cafe", Pani Barbara Ulatowska - prezes Stowarzyszenia Pacjentów Leczonych Radioterapią, Pani dr n. Agnieszka Szmyt - Prezes Zarzadu Innowacji Odpowiedzialnego Rozwoju. Z naszego stowarzyszenia uczestniczył Salamonik Jan

2018-10-16 WARSZAWA - Pałac Ujazdowski - 15.X.2018 - KONFERENCJA.."..Liczy...się - CZAS..w...raku płuca.."

W...konferencji - UDZIAŁ wzięli: 1/ CHORZY... Pacjenci - AKTUALNIE...w - TERAPII...celowanej!!!

2/ PROF. DR HAB. DARIUSZ KOWALSKI - prezes Polskiej Grupy Raka Płuca

3/ PROF. DR HAB. N. MED. PAWEŁ KRAWCZYK - kierownik Pracowni Immunologii

i Genetyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

4/ DR N. MED. MARIOLA KOSOWICZ - kierownik Poradni Psychoonkologii,

Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie

5/ ANNA ŻYŁOWSKA - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca w

Szczecinie  z ramienia stowarzyszenia uczestniczył Pan Salamonik Jan

2018-10-16 Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

️WARSZAWA - Biuro RPP - 15.X.2018. ______ Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta15 października w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z organizacjami pacjentów podsumowujące wspólne prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zwieńczenie prac nad projektem stanowiło wspólne podpisanie dokumentu przez organizacje pozarządowe, które zdecydowały się poprzeć proponowane zmiany. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem zostanie następnie przekazany do ewentualnych dalszych prac legislacyjnych i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia. z ramienia stowarzyszenia uczestniczył Pan Salamonik Jan

2018-10-15 Zapraszamy do zapoznania się skorzystania z aplikacji i przekazania o jej innym pacjentom znajomym

"Aplikacja AlgoCardio wspiera zarówno lekarzy jak i pacjentów przy rozpoznawaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Pozwala każdemu użytkownikowi samodzielnie dokonać oceny ryzyka, radzi jak można to ryzyko zredukować i w razie potrzeby rekomenduje podjęcie odpowiednich kroków w kierunku leczenia. Lekarzom pomaga ocenić ryzyko serowo-naczyniowe u pacjentów z czynnikami ryzyka, jak również u chorych i pomaga wyznaczyć cele leczenia zgodne z wytycznymi Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mamy nadzieję, że aplikacja przyczyni się do budowania partnerstwa lekarz - pacjent.
Zachęcamy do korzystania z AlgoCardio, pomóżmy sobie i bliskim żyć w zdrowiu jak najdłużej.
Dziekuję
adres strony:  https://algocardio.pl/