Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2021-01-11 Kondolencje

"Życie człowieka zmienia się ale się nie kończy".

Pragniemy poinformować, że nasz Kolega,Przyjaciel, brat w chorobie, członek naszego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia SPBS i koła Gdańskiego, odszedł po wieloletnim zmaganiu się z nowotworami do Domu Ojca.Henryku do zobaczenia w Niebie. Wyrazy współczucia dla żony,dzieci i rodziny z pamięcią w modlitwie składają: Zarząd,Komisja Rewizyjna oraz członkowie Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

2020-09-22 Światowy Dzień PBSz

Światowy Dzień PBSz

2020-09-18 Konkurs grantowy ONKOgranty IV

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do IV edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Powołanie Onkologicznego Funduszu Grantowego jest efektem naszego przekonania o bogactwie koncepcji i doświadczeń różnych środowisk społecznych oraz instytucji zainteresowanych zmianami w polskim systemie walki z rakiem.

Podstawowym celem Funduszu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Wsparcie udzielane będzie w formie grantów przyznawanych w drodze otwartego konkursu. Liczymy, że efektem powołania Funduszu będzie wzmocnienie kapitału intelektualnego poprzez zwiększenie udziału strony społecznej w wysiłkach na rzecz podniesienia skuteczności zwalczania chorób nowotworowych

 

W IV edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  • Onkologia w czasach pandemii

  • Onkologia w warunkach domowych

  • Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?

 

Termin zgłaszania projektów upływa 12 października 2020 r.

Wyniki IV edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 20 stycznia 2021 r.

 

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: onkogranty@ligawalkizrakiem.pl.

2020-09-11 Ministerstwo Zdrowia

W imieniu Członków i Zarzadów - Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekła Białaczkę Szpikową - SPBS, oraz - Stowarzyszenia Pomocy Chorym na - Nowotwory Krwi - SPCHN w - Zamościu, miałem zaszczyt wręczyć dziś (10.09.2020) - Panu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwa Zdrowia - Maciejowi Miłkowskiemu w obecności - Pani Profesor - Ewy Lech Marańdy (Krajowej Konsultant Hematologii) skromne dowody wdzięcznej pamięci za empatię,życzliwość i zaangażowanie w refundację niezwykle skutecznego leku (PONATINIB-Iclusig) na dwa rodzaje białaczek - CML i ALL