Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2019-04-24 ZAPROSZENIE

Uprzejmie informujemy i zapraszamy do udziału w szkoleniu dla seniorów 60+, członków  naszego Stowarzyszenia PBS 
w dniach od 2 czerwca 2019 roku/niedziela/ od godziny 13

                 do 8 czerwca 2019 roku/sobota/  do godziny 11.00.

Edukacja osób starszych ------- Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich.

Tytuł zadania publicznego   Senior dla Seniora  w Janowie Lubelskim http://www.hoteljanow.eu/ .

      Zapisy   emeil   office@spbs.com.pl   do 28 kwietnia 2019 roku  .

Program szczegółowy prześlemy uczestnikom szkolenia, które jest przeznaczone dla osób mających 60 lat i więcej .Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)  SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE  RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019 ,którą złożyło nasze stowarzyszenie i została ona oceniona pozytywnie /trzy Stowarzyszenia w tym nasze otrzymały maksymalną ilość punktów w tej edycji w Polsce/.  Zapraszamy, , pozdrawiamy   Zarząd i Komisja Rewizyjna SPBS

2019-03-18 WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2019

Miło poinformować ,ze nasz projekt uzyskał punktów 210 /pierwsze trzy projekty otrzymały taką ilość/ i otrzymaliśmy dotację dziękujemy zapraszamy do współpracy szczegóły wkrótce odnośnie realizacji projektu zdrowia pozdrawiamy

https://das.mpips.gov.pl/source/ASOS2019/Priorytet%20I_ASOS_2019_ost_11_08_2019.pdf?fbclid=IwAR2hXQ4LGC7m4XyNzXN3aMA3tm_nS5IdjwpHU1KquO2nWXt-KIYg4WRSaok

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT EDYCJA 2019 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 - 1 PRIORYTET

318539Senior dla Seniora1. Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy chorym na Przewlekłą Białaczkę SzpikowąKRS 0000220575Warszawamazowieckie91 530,00 zł91 530,00 zł210przyjęta

 

2019-03-11 Zdjecia 15-lecie

W dniu 23.02.2019 roku w Poznaniu - Stowarzyszenie PomocyChorym  na Przewlekłą Białaczkę obchodziło 15 lecie założenia Stowarzyszenia. Gościem honorowym był Profesor Krzysztof Lewandowski, który przedstawił najnowsze metody leczenia białaczek i badań diagnostycznych. Poruszono temat odstawienia inhibitorow w leczeniu PBSz, który w Polsce obecnie nie jest akceptowany. Spotkanie odbyło się Klinice Hematologii w Poznaniu Szamarzewskiego 84. W spotkaniu uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, chorzy i ich rodziny, komisja rewizyjna i członkowie zarządu. /zdjecia galeria/

2019-03-11 Kampania "Odpowiedź masz we Krwi" - Tarnobrzeg

http://leliwa.pl/tarnobrzeg-odpowiedz-masz-we-krwi/?fbclid=IwAR3lZbtmkxdCRcHs0WMj8_oFk38v4Wv_jtvr_5QHSMnw_6awxMINDvr1jFw

Kampania "Odpowiedź masz we Krwi" - Tarnobrzeg W ramach Ogólnopolskiej Kampanii " Odpowiedź masz we KRWI'" 50 tysięczne miasto Tarnobrzeg włączyło się w tę Kampanię .. Jest to odpowiedź pana Prezydenta Dariusza Bożka m.in. na apel PKOPO. Odpowiedź masz we krwi” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tym nowotworom hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. Intencją Partnerów kampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych poprzez edukację nt. objawów i istoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii oraz upowszechnienie morfologii, jako jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych. U podstaw kampanii leży przekonanie, że choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej. Partnerami Głównymi kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi” są Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Partnerem Społecznym kampanii jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Partnerami Medialnymi portal hematoonkologia.pl oraz Głos Pacjenta Onkologicznego. Patronat honorowy nad kampanią objęli konsultant krajowy w dziedzinie hematologii – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy – Lek. Paweł Wdówik. Inicjatorem kampanii jest Novartis Miasto w tej kampanii reprezentuje p. Zenobia Juda z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury a ze strony organizacji pacjenckich p. Piotr Błaszkiewicz Prezes koła rzeszowskiego SPBS. W ramach akcji rozplakatowano 16 słupów ogłoszeniowych stosownymi plakatami ,miejskie tablice ogłoszeniowe, rozłożono ulotki-zakładki w bibliotekach i przychodniach POZ. W lokalnym Radio Leliwa odbyło się spotkanie promujące Kampanię . Następny krok promocja w Lokalnej Telewizji.Kilka fotek : zdjecia w galerii