Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Posiedzenie Senackiej Komisjii Zdrowia-Warszawa-08.04.2014.

W dniu 08.04.2014 w Sali SENATU R.P. - imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Warszawie odbyla się debata dotyczaca tematu WSPOLPRACY Ministerstwa Zdrowia z Organizacjami Pozarzadowymi-dzialajacymi w dziedzinie ONKOLOGII. Ze strony SPBS udział wzięli- prezes Jacek Gugulski i v-ce prezes Jan Salamonik.