Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

PACJENCKA STRATEGIA ONKOLOGII na LATA 2016-2020-Warszawa -20.03.2014-Spotkanie Liderow Organizacji Pacjenckich

W dniu 20.03 2014 z inicjatywy OBYWATELSKIEGO POROZUMIENIA NA RZECZ ONKOLOGII odbyla sie w Warszawie debata poswiecona omowieniu opracowanej przez POROZUMIENIE propozycji PACJENCKIEJ STRATEGII ONKOLOGII na lata 2016-2020,bedacej uzupelnieniem przygotowywanej rownolegle przez POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGICZNE-koncepcji zmian w ONKOLOGII.Nasza Organizacje - SPBS reprezentowali czlonkowie Zarzadu Stowarzyszenia- Krzysztof Zbikowski i Jan Salamonik na czele z prezesem Jackiem Gugulskim.