Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Wręczenie serca przez szefa koła warszawskiego pana Jana Salomonika p. Wacławczyk Urszuli