Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Finał Dni Dawcy Szpiku dla Olusia i innych..

Z całą pewnością możemy powiedzieć o " sukcesie " dwudniowej akcji Dni Dawcy Szpiku dla Olusia i innych. Akcja była przeprowadzona w dniu 2.02.i 3.02. 2014 roku w Padwi Narodowej i w Tarnobrzegu oraz Stalowej Woli. Po podsumowaniu akcji , krótki raport - W Tarnobrzegu zgłosiło się - 624 potencjalnych dawców szpiku , w Padwi Narodowej - 518 i w Stalowej Woli - 202 - czyli przybyło kolejnych -1344 potencjalnych dawców szpiku. W akcji wzięło udział osiem pielęgniarek , które przez dwa dni pobierały krew w Padwi Narodowej i w Tarnobrzegu , w Padwi N. zaangażowanych było 18 wolontariuszy, w Tarnobrzegu 25 - nasza młodzież. Nad całością opiekę sprawowała pani dr. Magdalena Kopera -Niedzielska. Podziękowania należą się przede wszystkim tym , którzy się zgłosili do punktów pobrań krwi czy wymazów, pielęgniarkom , wolontariuszom , naszym mediom prasowym , telewizyjnym i radiowym , szkołom ponadgimnazjalnym i nauczycielom tych szkól , PWSZ , parafiom , Prezydentowi Miasta i Wójtowi Gminy za patronat i wsparcie , TDK za akcję plakatową. Pragniemy podziękować za ogromny wkład merytoryczny w dzień Dawcy Szpiku dla Olusia i innych, dr Markowi Dudzińskiemu -lekarz hematolog Woj. Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie-opiekun koła rzeszowskiego SPBS. oraz firmie Dom Weselny Red Rose z Przecławia panu Wiesławowi Kopera za wspaniały catering dwudniowy dla wolontariuszy , pielęgniarek i organizatorów.. Była to już piata akcja w Tarnobrzegu a tym samym ponad 1500 mieszkańców Tarnobrzega jest już w Banku Dawców Szpiku , trzy osoby zostały juz dawcami- dwoje maturzystów i jedna studentka. Z ramienia DKMS Polska( Baza Dawców Komórek Macierzystych) akcję przygotowywała Kasia Jabłońska a w dniach dawcy akcję prowadził Piotr Aniśko. Pragniemy podziękować za ogromny wkład merytoryczny w dzień Dawcy Szpiku dla Olusia i innych dr Markowi Dudzińskiemu -lekarz hematolog Woj. Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie oraz firmie Dom Weselny Red Rose z Przecławia panu Wiesławowi Kopera za wspaniały catering dwudniowy dla wolontariuszy , pielęgniarek i organizatorów. Pozdrawiamy -współorganizatorzy i koordynatorzy akcji -Kierownik Przychodni Specjalistycznej - Marta Woś i ze strony Stowarzyszenia PBS - Piotr Błaszkieiwcz