Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Spotkanie opłatkowe i szkolenie członków SPBS Oddziału Rzeszów 22.01.2014r.

Spotkanie doroczne zorganizował Prezes Oddziału Piotr Błaszkiewicz .Obecni byli członkowie spbs z regionu rzeszowskiego oraz Dr Dudziński oraz Zbikowski Krzysztof/reprezentował zarząd SPBS/. Po złozeniu zyczeń noworocznych i opłatku wykład szkoleniowy miał Dr.Dudziński hematolog a następnie Zbikowski Krzysztof przedstawił plany działań na 2014 rok .Następnie odbyła się dyskusja i wymiana poglądów .Zdrowia pozdrawiamy Oddział Rzeszów SPBS