Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

W dniu 11.01.2014roku w Gdańsku-Wrzeszczu, restauracji "Lucynka"odbyło się spotkanie opłatkowe Koła Gdańkiego SPBS

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście; dr.Witold Prejzner- opiekun koła, brat Mariusz z Hospicjum im ks. Eugieniusza Dutkiewicza w Gdańsku, oraz członkowie naszego koła z przyjaciółmi. Omówiliśmy bieżące sprawy naszego oddziału. Poruszono także temat leczenia glivekiem i generykami oraz nowym programem prób odstawienia gliveku. Po wspólnym połamaniem się opłatkiem i złożeniem życzeń, czas upłynął w radosnej i przyjacielskiej atmosferze. Z pozdrowieniami - Zosia Pszczoła