Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Dzień Dawcy

W dniach 27-28.06.2009 r. w Wejherowie odbył się "Dzień Dawcy" zorganizowany przez Panią Dorotę Blok tworzącą nowe koło pacjentów z PBS, oraz fundację DKMS "Wspólnie przeciw białaczce". Przedstawicielem naszego Stowarzyszenia na rejon gdański jest w/w osoba, która otrzymała od nas odpowiednie rekomendacje. O utworzonym kole został powiadomiony prof.Andrzej Hellman szef gdańskiej onkologii. W dniu 27 czerwca do miejsca odbywania akcji przybyło ponad 650 osób. Po oddaniu próbki krwi osoby te zostały wpisane do banku dawców szpiku kostnego. W w/w akcji brali udział przedstawiciele Stowarzyszenia PBS p.Lidia Chacia z Lublina i Zbigniew Stankiewicz z Wrocławia.