Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Spotkanie opłatkowe Koła Gdańskiego

W dniu 12.01.2013 r. odbyło się Spotkanie Opłatkowe Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia PBS, w którym udział wzięli Opiekun Koła Gdańskiego dr Witold Prejzner, Dyrektor Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku ks. Jędrzej Orłowski oraz członkowie Koła. Zarząd Koła Gdańskiego dziękuje wszystkim za przybycie oraz firmie Bristol-Myers Squibb za objęcie patronatu nad spotkaniem. Zosia Pszczoła Prezes Koła Gdańsk