Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Kampania "Rozmowy o czasie"

INAUGURACJA-PRASOWA...KAMPANII pod hasłem..."Rozmowy o czasie"...poświęcona działaniom na rzecz POPRAWY...sytuacji dostępu do OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz SOCJALNEJ....ludzi...STARSZYCH w Polsce...Tej akcji,której jednym ze współorganizatorów była Polska Koalicja Organizacja Pacjentów Onkologicznych z jej prezesem Jackiem Gugulskim ,licznie uczestniczyli członkowie naszego stowarzyszenia spbs na czele z Janem Salamonikiem