Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

"PRAWA CZŁOWIEKA W MEDYCYNIE" - konferencja V-tego Ogólnopolskiego spotkania liderów organizacji pacjentów

"PRAWA CZŁOWIEKA w MEDYCYNIE" takie hasło miał Program Konferencji...V-tego Ogólnopolskiego spotkania liderów organizacji pacjentów-zorganizowanego w dniach 10 i 11.02.2011 przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej powołanej przez księdza-kamilianina Arkadiusza Nowaka. W przeddzień obchodów światowego Dnia Chorych -10.02.2011r. w Galerii Porczyńskich odbyła się Gala wręczenia nagród im.Sw.Kamila z udziałem Pana Prezydenta Komorowskiego z małżonką, Minister Zdrowia Pani Kopacz i wielu innych znakomitych gości. W konferencjach i uroczystości wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu SPBS w składzie:Jacka Gugulskiego, Krzysztofa Żbikowskiego, Euzebiusza Dziwińskiego, Mirosława Marszala i Jana Salamonika. Jednocześnie odbyło się posiedzenie Zarządu stowarzyszenia.