Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Warszawa 14.01.2011 - Spotkanie i wykład z prof. FRNCIS-em GILES-em na temat: POSTĘPY w LECZENIU PRZEWLEKLEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ