Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Wykłady

W dniach 4-5.10.2017. W WARSZAWIE z inicjatywy firmy JANSSEN odbyła się w ramach promocji doskonalenia liderów Organizacji Pacjenckich seria wykładów na następujące tematy: 1/ Prawa pacjenta- TOMASZ FILARSKIi. 2/ Polityka cenowa branży farmaceutycznej-DAVID DANKO. 3/Kulturowy wynik chorób onkologicznych,ich przyczyn,przebiegu i leczenia,a komunikacja społeczna i medialna na ich temat:jak identyfikować i porównywać stereotypy oraz bariery w tym obszarze - MARIA LIBURA. 4/ Sesja plenarna: Ocena technologii medycznych,a rekomendacje AOTMIT-jak je czytać,zakres informacji,rola analiz HTAi ich waga-MAGDALENA WŁADYSIUK... Ogolnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową - SPBS...reprezentował viceprezes - Jan Salamonik.