Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Dzień Dawcy Szpiku w Tarnobrzegu

W dniu 27 listopada 2015 roku w Tarnobrzegu odbyła się kolejna akcja Dzień Dawcy Szpiku .Patronat honorowy objął prezydent Miasta Tarnobrzega p. Grzegorz Kiełb. Głównym koordynatorem Akcji był p. Piotr Błaszkiewicz reprezentując nasze Stowarzyszenie PBS, we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobro Powraca ze Stalowej Woli i p. Barbarą Piekutowską z wolontariuszami z ZSP nr 3 tzw. Budowlanka. Wsparcia medialnego udzieliły nam tarnobrzeska prasa , radio i telewizja, telebimy a finansowego , które zabezpieczały pracę wolontariuszy osoby prywatne i zaprzyjaźnione firmy. Akcję poprzedziła kampania informacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez prezentację multimedialną oraz pogadankę na temat dawstwa szpiku prowadzona przez p.Piotra Błaszkiewicza , panią Barbarę Piekutowską i troje wolontariuszy z "Budowlanki " Takie akcje prowadzimy w Tarnobrzegu od 2012 roku. Do tej pory zarejestrowało się ponad 2 tysiące osób, z czego 11 osób zostało realnymi dawcami dla konkretnych osób z Polski, Rosji, Francji, Izraela czy Stanów Zjednoczonych. Tegoroczna akcja w Tarnobrzegu miała na celu znalezienie potencjalnych dawców szpiku dla mieszkanki Stalowej Woli. - Bardzo się cieszę, że nasza tarnobrzeska młodzież tak tłumnie uczestniczy w tym wydarzeniu - mówił Prezydent Tarnobrzega, Grzegorz Kiełb, który również wziął udział w akcji. Dwa zdania o akcji Dzień Dawcy Szpiku dla Agnieszki... zarejestrowało się 101 potencjalnych dawców szpiku. Swoją obecnością a zarazem zarejestrowaniem się do bazy DKMS zaszczycili nas władze miasta : prezydenci miasta , naczelnicy wydziałów ,sekretarz , skarbnik ... Serdeczne podziękowania składam wszystkim , którzy się zarejestrowali: młodzieży i dorosłym , sponsorom , mediom tarnobrzeskim i współorganizatorom - szczególnie wolontariuszom z " budowlanki " ( jeden z PWSZ)-razem 18 osób, p. Barbarze Piekutowskiej, Konradowi Mężyńskiemu, patronom medialnym i finansowym. WIELKIE DZIĘKUJĘ I BÓG ZAPŁAĆ ! Piotr Błaszkiewicz - Tarnobrzeg