Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

10 - lecie SPBS

Dnia 15 listopada 2014r. w Poznaniu odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia powstania wielkopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Honorowymi gośćmi tego spotkania byli prof. Krzysztof Lewandowski i dr Maria Lewandowska, którzy zostali uhonorowani statuetkami w podziękowaniu za wsparcie, pomoc, życzliwość i empatię okazywaną pacjentom. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową powstało w maju 2004r. z siedzibą w Poznaniu. Prezesem stowarzyszenia został Mirosław Marszał, a członkami zarządu Danuta Kowalska i Danuta Chmielewska. Celem stowarzyszenia stało się dbałość o systematyczne leczenie chorych w oparciu o najnowsze osiągnięcia medycyny, pomoc chorym w uzyskaniu leków, ochrona praw chorych, upowszechnienie wiedzy o chorobie i wszelka pomoc chorym i ich rodzinom. Państwo Maria i Krzysztof Lewandowscy poprzez swoje działania wspierają nas pacjentów w leczeniu, okazują pomoc, a poprzez propagowanie więdzy na temat istoty choroby i najnowszych metod leczenia staliśmy się świadomymi pacjentami, znającymi swoje prawa i za wszystko im serdecznie dziękujemy.