Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Wręczenie Panu Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg statuetki za działania na rzecz chorych na nowotwory krwi 16.10.2014 r.