Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Walne Zebranie Sprawozdawczo -wyborcze SPBS 2024

Uchwała Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą
Białaczkę nr 3/2024 z dnia 6.05.2024 r.
w sprawie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia PBS

Uchwała Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą
Białaczkę nr 3/2024 z dnia 6.05.2024 r.
w sprawie Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia PBS.
Zarząd Stowarzyszenia PBS jednogłośnie podjął Uchwałę o terminie Walnego
Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego
członków na dzień 12 czerwca (środa) 2024 r.
Stosowne materiały przygotuje Prezes (sprawozdanie finansowe, merytoryczne,
regulamin Walnego,
Porządek Walnego, Statut) - te materiały członkowie otrzymają drogą
emailową,
a Ci którzy nie mają poczty emailowej otrzymają je Pocztą Polską na min. dwa
tygodnie
przed Walnym Zebraniem.
Walne Zebranie Sprawozdawcze w dniu
12 czerwca( środa) 2024 roku. o godz. 17.45
– pierwszy termin; o godz. 18.00 drugi termin,
(zgodnie z § 20 Statutu SPBS dla online).
Link do Zoom Meeting;;
> https://zoom.us/j/3972911311?pwd=UDV5R0tIMkJtcXZLd1E5Tlg2T2I1dz09

W razie problemów z połączeniem prosimy o telefon do Mirosława Marszała
- tel. 603 139 522
Zarząd SPBS