Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

POSIEDZENIE - Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii - Pana...posła - Marka Hoka - SEJM...23.10.2018

PPZEDMIOTEM...spotkania...było - DIAGNOZOWANIE...i - LECZENIE...pacjenta - HEMATOONKOLOGICZNEGO!!!  

 LINK...do - TRANSMISJI...na - ŻYWO:  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=6248A547B9443711C125830B003EDFF7&fbclid=IwAR0wLInwgMN9zVFPNLrgG_cfO9B-IlSehEpguBwuQYgQVbqMq61m4dfPg4I  _____ TEMATY ______

1/ Aktualne priorytety w hematoonkologii oraz stan opieki nad pacjentem hematoonkologicznym – prof. Ewa Lech-Marańda, Konsultant Krajowy ds. hematologii, IHIT Warszawa;

2/ Doświadczenie klinicystów w leczeniu pacjentów z poszczególnymi nowotworami krwi – jakie są potrzeby? – prof. Krzysztof Jamroziak, IHIT Warszawa;

3/ Diagnostyka i leczenie pacjenta hematoonkologicznego. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie zmian? – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

4/ Perspektywa pacjentów w ścieżce leczenia hematoonkologicznego - Anna Kupiecka, Onkocafe;

5/ Dyskusja i wnioski.