Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA - SPBS...Kołobrzeg 2017

W dniach od 22 do 24 maja 2017 odbył się tym razem w Kołobrzegu - Walny Zjazd - naszego Stowarzyszenia. Niestety niezbyt dla nas łaskawy ostatni rok sprawił iż ze względu na stan zdrowia nie wszyscy członkowie Zarządu mogli być na nim obecni, a nawet i Ci obecni  aktualnie również przechodzą poważne problemy zdrowotne. Najważniejsze,że wszystko wypadło OK. Były jak zwykle wykłady,sprawy statutowe oraz dyskusje integracyjne. Zarząd SPBS uzyskał absolutorium ze swojej działalności,oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe. Dziękujemy wszystkim obecnym za udziął w Zjeżdzie. Zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy, mając nadzieję iż rok 2018...będzie dla nas  bardziej przyjazny!!! Życzymy zdrowia!!! Do zobaczenia!!! Jan Salamonik...V-ce prezes SPBS.