Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2017-02-14 Kancelaria...PREZYDENTA - R.P...Warszawa ...10.02.2017

Z okazji przypadającego dziś - Swiatowego Dnia Chorego...w...Kancelarii Prezydenta RP...gościli wspólnie - Przedstawiciele Organizacji Pacjentów...oraz...przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia....i...Rzecznika Praw Pacjenta.

2017-02-14 BIURO PRAW PACJENTA - WARSZAWA

Grupa Konsultacyjna...do...Projektu Założeń...do...Projektu Ustawy...o...Jakości w Ochronie Zdrowia i Bezpieczeństwa Obywateli / LINK: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/12294407/12408050/12408051/dokument269427.pdf

2017-02-10 Monitorowanie SATYSFAKCJI Pacjentów ONKOLOGICZNYCH

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów - Warszawa 09.II.2017.....CAŁOŚC nagrania posiedzenia...AUDIO-VIDEO...Link: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=07187D60923A0341C12580B100356A6C

2017-02-10 KOMUNIKAT ZJAZD SPRAWOZDAWCZY STOWARZYSZENIA MAJ 2017

Szanowni członkowie stowarzyszenia zgodnie z ustaleniami  i otrzymanymi z naszego biura do was emeilami - ssm uprzejmie prosimy o zapoznanie się kontakt z biurem emeil  office@spbs.com.pl   tel 500 291 289   sprawa pilna ponieważ  brak potwierdzenia i opłat z waszej strony w terminie do 10 marca br spowoduje,ze nie będziemy mogli dokonać rezerwacji ,ze względu na brak potwierdzenia i kontaktu w sprawie zjazdu .Szczegóły każdy z członków stowarzyszenia uzyska na emeil tel życzymy zdrowia pozdrawiamy Zarząd SPBS