Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2017-06-30 Apel skierowany do rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej

Konieczne jest pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6 % PKB ,oraz dokonania koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  Ten wspólny apel podpisały dnia 26.06.2017 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie: Organizacje Pacjentów, Towarzystwa Lekarskie oraz Samorządy Zawodów Medycznych.

BEZ ZWIĘKSZENIA FINANSOWANIA - NIC SIĘ NA LEPSZE NIE ZMIENI!

2017-06-30 Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii"

Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii" z udziałem prof.dr hab.n.med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka oraz prof.dr hab.n.med, Marii Podolak Dawidziak.Po debacie na temat obecnej sytuacji pacjentów z chorobami krwi w Polsce - odbyła się rozmowa z bohaterem książki autorstwa Justyny Wojteczek - profesorem Jędrzejczakiem...pt...." Pozytywista do szpiku kości". Konferencja odbyła się 27.06.2017 w...warszawskim - Centrum Myśli Jana Pawła II.

2017-06-02 PORADNIK - "Hematologia" wydany przez Fundację - "OncoCafe - Razem Lepiej"

PORADNIK - "Hematologia" wydany przez Fundację - "OncoCafe - Razem Lepiej" w partnerstwie z Fundacją "Alivia" oraz firmą Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o.