Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2017-06-30

LINKI...do - STRON...na - KTÓRYCH...opublikowano - WYKAZY....szpitali - ZAKWALIFIKOWANYCH...do - PSZ...na - TERENIE...całego - KRAJU

http://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Siec-zostala-rzucona-Sprawdz-czy-twoj-szpital-jest-na-liscie,174129,14.html

2017-06-30

Apel skierowany do rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej

Konieczne jest pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6 % PKB ,oraz dokonania koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  Ten wspólny apel podpisały dnia 26.06.2017 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie: Organizacje Pacjentów, Towarzystwa Lekarskie oraz Samorządy Zawodów Medycznych.

BEZ ZWIĘKSZENIA FINANSOWANIA - NIC SIĘ NA LEPSZE NIE ZMIENI!

2017-06-30

Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii"

Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii" z udziałem prof.dr hab.n.med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka oraz prof.dr hab.n.med, Marii Podolak Dawidziak.Po debacie na temat obecnej sytuacji pacjentów z chorobami krwi w Polsce - odbyła się rozmowa z bohaterem książki autorstwa Justyny Wojteczek - profesorem Jędrzejczakiem...pt...." Pozytywista do szpiku kości". Konferencja odbyła się 27.06.2017 w...warszawskim - Centrum Myśli Jana Pawła II.

2017-06-02

PORADNIK - "Hematologia" wydany przez Fundację - "OncoCafe - Razem Lepiej"

PORADNIK - "Hematologia" wydany przez Fundację - "OncoCafe - Razem Lepiej" w partnerstwie z Fundacją "Alivia" oraz firmą Janssen-Cilag Polska Sp.z o.o.

2017-05-26

WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA - SPBS...Kołobrzeg 2017

W dniach od 22 do 24 maja 2017 odbył się tym razem w Kołobrzegu - Walny Zjazd - naszego Stowarzyszenia. Niestety niezbyt dla nas łaskawy ostatni rok sprawił iż ze względu na stan zdrowia nie wszyscy członkowie Zarządu mogli być na nim obecni, a nawet i Ci obecni  aktualnie również przechodzą poważne problemy zdrowotne. Najważniejsze,że wszystko wypadło OK. Były jak zwykle wykłady,sprawy statutowe oraz dyskusje integracyjne. Zarząd SPBS uzyskał absolutorium ze swojej działalności,oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej podjęto uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe. Dziękujemy wszystkim obecnym za udziął w Zjeżdzie. Zapraszamy do dalszej aktywnej współpracy, mając nadzieję iż rok 2018...będzie dla nas  bardziej przyjazny!!! Życzymy zdrowia!!! Do zobaczenia!!! Jan Salamonik...V-ce prezes SPBS.

Strona: