Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aktualności

2019-07-18

"Senior dla Seniora" - Janów Lubelski 2-8 czerwca 2019

Szkolenie  w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społęcznej osób starszych nalata 2014 -2020 rok odbyło się w Janowie Lubelskim w dniach 2-8 czerwca 2019r  Priorytet I. Edukacja osób starszych 2. Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich. Tytuł zadania publicznego  Senior dla Seniora zorganizowane przez SPBS .Program szkolenia obejmował 30 godzin szkolenia w zakresie wolontariatu jak również prawidłowej komunikacji w terenie oraz współpracy w zakresie wolontariatu z utworzonym centrum wolontariatu  .w trakcie szkolenia przekazano niezbędną wiedzę  dla ponad 75 wolontariuszy obecnych na szkoleniu. Na zakończenie zostały wręczone certyfikaty ukończenia szkolenia Dziękujemy za uczestnictwo w szkoleniu w wyniku tego na naszej stronie spis.com.pl powstanie zakładka Centrum Wolontariatu  o czym poinformujemy zapraszamy do współpracy zdrowia pozdrawiamy  zdjęcia również w galerii
Dziękujemy właścicielowi Hotel Janów w Borownicy za profesjonalne przygotowanie do odbycia szkolenia
 
Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)  SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE  RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Załącznik: Program Szkolenia ASOS 2-8.06.2019 Janów Lubelski (docx)