Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Informacje Naukowe o CML

Wiadomości naukowe CML
Rzeczywistość kliniczna w CML podlega ciągłym zmianom. Dzięki ciężkiej pracy i postępom klinicystów i badaczy na całym świecie interesujące aktualizacje dotyczące nauki, diagnostyki, leczenia i opieki nad CML są regularnie prezentowane na międzynarodowych spotkaniach i publikowane w wiodących recenzowanych czasopismach.

 

Publikacje CML

Poniżej znajduje się wybór interesujących artykułów na temat CML z recenzowanych czasopism. Najnowsze publikacje obejmują:
Artykuły kliniczne

Publikacje naukowe

Papiery pediatryczne