Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Przewlekła białaczka szpikowa

Definicja: Przewlekła białaczka szpikowa to choroba nowotworowa szpiku, w której dochodzi do nadmiernego rozrostu granulocytów - jednego z podtypu krwinek białych. Choroba jest spowodowana pojawieniem się zmiany genetycznej określanej jako chromosom Philadelphia lub gen BCR/ABL.

Więcej informacji: https://hematoonkologia.pl/info-o-chorobach/przewlekla-bialaczka-szpikowa