Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Spotkanie koła gdańskiego SPBS- 25.10.2021

25.10.2021 – w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym spotkaliśmy się jako koło gdańskie Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Było to już trzecie z czterech spotkań integracyjno –edukacyjnych realizowanych w ramach Grantu- z Novartis-u.
Spotkanie miało miejsce w klinice w której pracuje prof. Witold Prejzner –hematolog, opiekuna koła gdańskiego. Prezes koła gdańskiego p.
Zofia Pszczoła otworzyła spotkanie minutą ciszy pamiętając o członkach , którzy odeszli .Przy kawie , ciastkach mogliśmy opowiedzieć swoje historie życia związane z chorobą , diagnozą , leczeniem, o lekarzach , którzy swoją wiedzą i empatią wspierali nas w etapie początkowym , kiedy były problemy z lekami u początku choroby, o ciepłych pełnych serdeczności bieżących wizytach w klinice. Po przerwie obiadowej mogliśmy odsłuchać relacji cyfrowe prof. Tomasza Sachy nt. historii leczenia przewlekłej białaczki szpikowej i co jest nowego aktualnie w leczeniu. Wysłuchaliśmy prof. Sutkowskiego nt.
szczepienia dorosłych osób  przeciw pneumokokom a także prof. M.
Kosowicz –psychoonkolog, pt. „Strach ma wielkie oczy”. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBS p. Bogusław Pelc
oraz    Prezes Ogólnokrajowego Stowarzyszenia  SPBS p. Piotr Błaszkiewicz ,
który omówił Kampanię Ogólnopolską „ Odpowiedź masz we krwi” a także temat Ogólnopolskiej Karty Seniora i promocję Światowego Dnia Świadomości przewlekłej białaczki szpikowej.  Mogliśmy  w spotkaniu doświadczyć braterskich relacji tak potrzebnych po dobie braku kontaktów  spowodowanych pandemią. Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały edukacyjne  i promujące leczenie pbsz.
Wszyscy jesteśmy zaszczepieni.