Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Spotkanie koła poznańskiego SPBS 16.10.2021

Realizując Grant Novartisu -16 września 2021 w Poznaniu odbyło się drugie z czterech- spotkanie integracyjno-edukacyjne koła poznańskiego Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Spotkanie otworzył Prezes koła poznańskiego p. Mirosław Marszał. Prezentację edukacyjną nt. przewlekłej białaczki szpikowej 1.Odpowiedź molekularna głęboka jako cel terapii,2.NGS,nowe ujęcie stratyfikacji ryzyka niepomyślnego przebiegu choroby,3.Optymalizacja terapii PBSz- przedstawił prof. Krzysztof Lewandowski z Poznania.Był też blok pytań i odpowiedzi. Wysłuchaliśmy prezentację prof.M.Sutkowskiego nt. „Szczepienia osób dorosłych przeciw pneumokokom ”, też obejrzeliśmy prezentację psychoonkologiczną ‘’Strach ma wielkie oczy’’ pani psycholog M. Kosowicz i każdy uczestnik otrzymał na ten temat stosowną pozycje książkową. Prezes Stowarzyszenia SPBS Piotr Błaszkiewicz przedstawił temat Ogólnopolskiej Kampanii „Odpowiedź masz we krwi” oraz temat Ogólnopolskiej Karty Seniora i promocję Światowego Dnia Przewlekłej Białaczki Szpikowej. Prezentację prof. Małgorzaty Makowskiej " Instrukcja odporności" nt. zdrowie i odżywianie też obejrzeliśmy( mamy stosowne zgody). W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SPBS p. Bogusław Pelc i wiceprezes Stowarzyszenia SPBS p. Danuta Kowalska. Uczestnicy otrzymali stosowne materiały edukacyjne i promujące. Odbyliśmy także po długim czasie braku relacji osobistych piękne rozmowy i wspomnienia opowiadając swoje historie związane z leczeniem pbsz, pandemią i to co w naszym życiu osobistym jest aktualnie. Smaczny i obfity catering umilił nam czas spotkania.