Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu dzisiejszym 15.06.2021 nasze Stowarzyszenie SPBS miało swoje Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zebranie upłynęło w miłej , towarzyskiej atmosferze. Zarząd przedstawił Sprawozdanie Finansowe i merytoryczne za 2020r. i jednogłośnie uzyskał absolutorium Walnego Zebrania. Mogliśmy jednocześnie przedstawić bieżące problemy patrząc jednocześnie optymistycznie w przyszłość .Bardzo dziękujemy uczestnikom za poświęcony czas, miło Was było zobaczyć i usłyszeć . W imieniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej składam podziękowania -Prezes SPBS- Piotr Błaszkiewicz