Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Mamy - PONATNIB na Liście Leków Refundowanych od 1.IX.2020

Mamy-PONATYNIB ( Iclusig ) Ogromne-Dzięk WSZYSTKIM, którzy PRZYCZYNILI się DO jego REFUNDACJI. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1.IX.2020 (link)