Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze SPBS 2020

W czwartek 25 czerwca o godz.18.00 - odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową.

W związku z Pandemią COVID-19 , nasze Walne Zebranie odbyło się drogą ON-LINE na komunikatorze ZOOM.

Po wysłuchaniu Sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu SPBS za ubiegły rok 2019 i udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi kadencji 2016-2020, przystąpiono do wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej na 2020 -2024r.

Prezesem Zarządu SPBS został - Piotr Błaszkiewicz , v-e prezesami zostali: Euzebiusz Jan Dziwiński ,Maria Bytanar , Danuta Kowalska ,Krzysztof Woźniak.

Komisja Rewizyjna - Przeowdniczący - Bogusław Pelc, sekretarz -Lucyna Zaczek, członek komisji Zofia Pszczoła.

Ustępującemu Zarządowi SPBS - Prezesowi-Jackowi Gugulskiemu, v-ce Prezesom -Krzysztofowi Żbikowskiemu , Janowi Salamonikowi i Mirosławowi Marszałowi  wyrażono szczere podziękowania za wieloletnią działalność w Stowarzyszeniu i dla Stowarzyszenia a przede wszystkim za działalność na rzecz chorych na nowotwory krwi w sferze informacji  o nowoczesnych lekach, dostępie do nowoczesnych terapii lekowych i w '' walce'' także dla pojedyńczych pacjentów.

Podziękowania  udzielono także Komisji Rewizyjnej za ubiegłą kadencje w składzie Przewodniczący; Bogusław Pelc ,sekretarz Lucyna Zaczek i Danuta Kowalska

Biuro SPBS