Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Zaproszenie na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze SPBS w dniu 25.06.2020 online

Zaproszenie

Zarząd SPBS wspólnie z Komisją Rewizyjną SPBS - w związku z epidemią- wg  Uchwały Zarządu 2/2020 z dnia 25.05.2020         podjął decyzję o przeprowadzeniu Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 25 czerwca 2020 roku o godz.17.45 - pierwszy termin; o godz. 18.00 drugi termin, (zgodnie z & 20 statutu SPBS ) .

Ci , którzy zgłaszali problemy – uwzględniamy ich sytuację. 

W zebraniu mogą uczestniczyć  i kandydować członkowie naszego Stowarzyszenia, którzy mają opłacone składki członkowskie na bieżąco, wg stanu na 10 czerwca 2020 rok. Wszyscy Ci członkowie otrzymają link do aplikacji celem uczestniczenia w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym online.  Prosimy o zgłaszanie się chętnych w terminie do 19 czerwca do uczestnictwa w Komisjach Mandatowo-Skrutacyjnej  -Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków .

W załączniku przesyłamy proponowany Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego oraz Regulamin. Pozostałe dokumenty wraz z linkiem do Walnego Zebrania online - prześlemy w dniu 22 czerwca 2020 r. Zapraszamy do udziału i prosimy o zgłaszanie  udziału w Walnym  na emeil  office@spbs.com.pl .

Zdrowia, pozdrawiamy

10.06.2020
W imieniu Zarządu Marszał Mirosław p.o. Prezesa Zarządu