Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Projekt Senior dla Seniora ASOS 2019 r.

W dniach 21 - 23.XI. 2019 - BUSKO ZDRÓJ kolejne warsztaty wolontariackie w ramach realizacji zadania publicznego - Rządowego Programu na rzecz - Aktywności Społecznej Osób Starszych 2019 r. - "SENIOR dla SENIORA" .

W PROGRAMIE SZKOLENIA EDUKACJA OSÓB STARSZYCH ------- ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO USŁUG WOLONTARIACKICH były warsztaty wolontariat pacjent dla pacjenta – wymiana doświadczeń pod kierunkiem koordynatora ds wolontariatu projektu Senior dla Seniora Piotra Błaszkiewicz Warsztaty - Wolontariat z aspektami profilaktyki zdrowotnej prowadził KONRAD MĘŻYŃSKI TRENER PERSONALNY - COACH wraz z konsultacjami. Dokonano wymiany doświadczeń, omówiono przez uczestników projektu wnioski uwagi i zadania wynikające z realizacji projektu. Razem w szkoleniu uczestniczyła druga grupa naszych członków stowarzyszenia włączająca się w działalność wolontariatu na rzecz innego pacjenta potrzebującego.

Dziękujemy zdrowia pozdrawiamy za realizację zadania współpracę dotychczasową i zapraszamy do dalszej również nowe osoby i członków naszego stowarzyszenia Zarząd Komisja Rewizyjna SPBS /zdjęcia Salamonik Jan Błaszkiewicz Piotr/.

Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019.