Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Informacja Zarządu SPBS dotycząca powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa SPBS v-ce Prezesowi Mirosław Marszał

W nawiązaniu do pisma  o zawieszenie wykonywania funkcji  prezesa przez  kolegę Jacka Gugulskiego na wniosek rodziny z dnia 5.09.2019  w związku  ,ze złym stanem zdrowia , który uniemożliwia mu dalsze pełnienie tej funkcji.

Uchwałą Zarządu przy udziale Komisji  Rewizyjnej   jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr 4/2019, powierzając Koledze Mirosławowi Marszałowi pełnienie tymczasowe obowiązki Prezesa Stowarzyszenia SPBS do 31 marca 2020r tj do Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego.

Jednocześnie życzymy  dotychczasowemu Prezesowi skutecznej walki i powrotu do zdrowia .Zarząd Komisja Rewizyjna