Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

ZAPROSZENIE

Uprzejmie informujemy i zapraszamy do udziału w szkoleniu dla seniorów 60+, członków  naszego Stowarzyszenia PBS 
w dniach od 2 czerwca 2019 roku/niedziela/ od godziny 13

                 do 8 czerwca 2019 roku/sobota/  do godziny 11.00.

Edukacja osób starszych ------- Zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich.

Tytuł zadania publicznego   Senior dla Seniora  w Janowie Lubelskim http://www.hoteljanow.eu/ .

      Zapisy   emeil   office@spbs.com.pl   do 28 kwietnia 2019 roku  .

Program szczegółowy prześlemy uczestnikom szkolenia, które jest przeznaczone dla osób mających 60 lat i więcej .Zadanie to jest realizowane w ramach
OFERTY  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)  SKŁADANA W 2018 ROKU NA PODSTAWIE  RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2019 ,którą złożyło nasze stowarzyszenie i została ona oceniona pozytywnie /trzy Stowarzyszenia w tym nasze otrzymały maksymalną ilość punktów w tej edycji w Polsce/.  Zapraszamy, , pozdrawiamy   Zarząd i Komisja Rewizyjna SPBS