Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Kampania "Odpowiedź masz we Krwi" - Tarnobrzeg

http://leliwa.pl/tarnobrzeg-odpowiedz-masz-we-krwi/?fbclid=IwAR3lZbtmkxdCRcHs0WMj8_oFk38v4Wv_jtvr_5QHSMnw_6awxMINDvr1jFw

Kampania "Odpowiedź masz we Krwi" - Tarnobrzeg W ramach Ogólnopolskiej Kampanii " Odpowiedź masz we KRWI'" 50 tysięczne miasto Tarnobrzeg włączyło się w tę Kampanię .. Jest to odpowiedź pana Prezydenta Dariusza Bożka m.in. na apel PKOPO. Odpowiedź masz we krwi” to kampania edukacyjna poświęcona chorobom krwi i szpiku, w tym nowotworom hematologicznym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wiedzy nt. chorób krwi i szpiku kostnego, ich niespecyficznych objawów, przebiegu i metod leczenia. Intencją Partnerów kampanii jest poprawa wykrywalności chorób hematologicznych poprzez edukację nt. objawów i istoty wczesnej diagnostyki w powodzeniu terapii oraz upowszechnienie morfologii, jako jednego z podstawowych narzędzi diagnostycznych. U podstaw kampanii leży przekonanie, że choć choroby krwi i szpiku kostnego mają różne przyczyny i objawy, łączy je jeden wspólny mianownik – nieprawidłowości, wykrywane w morfologii krwi obwodowej. Partnerami Głównymi kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi” są Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Partnerem Społecznym kampanii jest Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Partnerami Medialnymi portal hematoonkologia.pl oraz Głos Pacjenta Onkologicznego. Patronat honorowy nad kampanią objęli konsultant krajowy w dziedzinie hematologii – Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy – Lek. Paweł Wdówik. Inicjatorem kampanii jest Novartis Miasto w tej kampanii reprezentuje p. Zenobia Juda z Wydziału Edukacji, Zdrowia, Sportu i Kultury a ze strony organizacji pacjenckich p. Piotr Błaszkiewicz Prezes koła rzeszowskiego SPBS. W ramach akcji rozplakatowano 16 słupów ogłoszeniowych stosownymi plakatami ,miejskie tablice ogłoszeniowe, rozłożono ulotki-zakładki w bibliotekach i przychodniach POZ. W lokalnym Radio Leliwa odbyło się spotkanie promujące Kampanię . Następny krok promocja w Lokalnej Telewizji.Kilka fotek : zdjecia w galerii