Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

CENTRUM - NAUKI..."Kopernik" - WARSZAWA - 28.XI.2018....ONCOINDEX

OnkoIndex...nowa - BROŃ...pacjentów...w - WALCE...z - RAKIEM. To I-szy portal stworzony przez Fundację - Alivia pod adresem _ www.oncoindex.org _ wskazujący poziom dostępności terapii onkologicznych w Polsce zgodnych z aktualna wiedzą medyczną.Kazda wartość Oncoindexu poniżej - ZERA...skutkuje niepotrzebna smiercią,tragediami,których wiedza medycznapozwala uniknąć DZIŚ - Oncoindex w Polsce ma wartość - MINUS...71-punktów TYLKO - 17% leków zalecanych w leczeniu zgodnym z aktualna wiedzą medyczną - JEST..dostępnych dla polskich pacjentów onkologicznych.POŁOWA leków zalecanych przez ESMO /50%/ - JEST..całkowicie - NIEDOSTĘPNA dla chorych w Polsce! Natomiast - 33% leków - JEST..refundowana...z - OGRANICZENIAM!...nie mającymi - PODSTAW...medycznych uczestniczył Jan Salamonik /zdjecia i tekst SJ/