Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

VIDEO - Relacja...z - KONFERENCJI..."...Hematologia - 2018..."...z - DNIA - 18.09.2018...w - WARSZAWIE

LINK do VIDEO : https://www.infozdrowie.org/hpm/konferencje/relacje-z-konferencji/12796,Hematologia-2018-Najnowsze-doniesienia-z-konferencji-EHA-i-aktualnosci-z-Polski.html   

___________ TEMATY!!! _______

1/ Opieka hematoonkologiczna w Polsce - Jacek Gugulski, Stowarzyszenie Pacjentów PBS:

Zdaniem pacjentów lekarze w Polsce dysponują dostateczną wiedzą na temat nowoczesnych terapii, jednak nie mają narzędzi: brakuje im dostępu do innowacyjnych leków. Dzieje się tak zarówno w leczeniu szpiczaka plazmocytowego, jak i w białaczkach.

Niezaprzeczalnie leki te są drogie, ale w dalszej perspektywie terapia przynosi oszczędności w postaci zmniejszenia liczby hospitalizacji. Pacjenci hematoonkologiczni pragną także lepszej organizacji leczenia i  dostępu do rehabilitacji.

2/ Szpiczak plazmocytowy - prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Konferencja EHA przyniosła interesujące doniesienia. Dotyczą one m.in. leczenia osób starszych ze szpiczakiem. Okazuje się, że dodanie w pierwszej linii leczenia daratumumabu nie zwiększa u nich toksyczności, a za to poprawia odpowiedź na leczenie.

Obiecujące wyniki przynoszą także badania nad leczeniem nawrotów choroby. Podczas EHA mówiono również o terapii CART, w której używa się zmodyfikowanych limfocytów T, oraz o możliwościach leczenia mniej znanej choroby - amyloidozy. Tu również skuteczny okazuje się daratumumab.

3/ Najnowsze doniesienia naukowe z EHA 2018 r. - prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie:

Obiecującą innowację w diagnostyce stanowi sekwencjonowanie DNA następnej generacji – wydajna i tania technologia, umożliwiająca ocenę całego genomu. Np. dzięki jej zastosowaniu okazało się, że u co dziesiątej osoby w wieku 70 lat występują mutacje ostrej białaczki szpikowej mimo braku objawów choroby.

Stosując NGS, stwierdzono również, że u jednego chorego może wystąpić jednocześnie kilka typów ostrej białaczki szpikowej. Stanowi to przyczynę nawrotów choroby: leczenie eliminuje jeden typ, a następnie choroba powraca w postaci innego typu.

4/ Mielofibroza - prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak, Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie:

Choroba polega na pobudzaniu przez komórki nowotworowe fibroblastów, które zarastają jamy szpikowe. Funkcję wytwarzania krwi przejmują wówczas wątroba i śledziona, które nie są jednak dostatecznie wydolne. Mielofibroza wiąże się w wielu przypadkach z mutacją genu JAK2.

Leczenie polega m.in. na przetaczaniu koncentratów krwinek czerwonych i płytkowych. Oprócz tego stosowany jest, jako pierwszy lek celowany, inhibitor JAK2 - ruxolitinib, dostępny w Polsce w programie lekowym.

5/ Najnowsza propozycja rozwiązań systemowych w hematoonkologii - dr Jerzy Gryglewicz, Uczelnia Łazarskiego:

Nowa edycja map potrzeb zdrowotnych będzie stanowić podstawę ustalania regionalnych priorytetów w ochronie zdrowia, uwzględnianych przez NFZ przy zakupie świadczeń. W hematologii będzie to oznaczało m.in. wzrost liczby łóżek szpitalnych, bo taka potrzeba wypływa właśnie z map.

Wątpliwości budzi natomiast przyszłość rejestru hematologicznego. Miałby on być realizowany na podstawie Krajowego Rejestru Nowotworów, który jednak nie do końca spełnia swoją rolę.