Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

18 września br. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z organizacjami pacjentów w sprawie koncepcji oraz pilotażu KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ.

Szanowne Liderki i Szanowni Liderzy,

18 września br. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie z organizacjami pacjentów w sprawie koncepcji oraz pilotażu KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ.

Założenia projektu i pilotażu przedstawili: prof. Piotr Czauderna, minister Sławomir Gadomski oraz Dyrektor Beata Rorant.

Ze względu na krótki termin zaproszenia na spotkanie, frekwencja ze strony organizacji nie była zbyt liczna.

Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych, w tym zrzeszone organizacje reprezentowali m.in.:

- Beata Ambroziewicz, członek Zarządu PKPO

- Aleksandra Rudnicka, Rzecznik PKPO

- Jan Salamonik, SPCHN-Zamość

- Anna Kupiecka, Fundacja Onkocafe

- Magda Piegat, Fundacja StomaLife

-Lucyna Zaczek, SPBS

Krótka informacja o spotkaniu i jego uczestnikach znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/zdrowie/prezentacja-koncepcji-narodowej-sieci-onkologicznej-dla-organizacji-pacjenckich

Beata Ambroziewicz z PKPO i Polskiej Unii Organizacji Pacjentów, otrzymała zgodę na przekazanie Państwu prezentacji ze spotkania, ze szczegółami Krajowej Sieci Onkologicznej (w załączeniu).