Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Aapel Prezesa SPBS Jacka Gugulskiego do v-ce Ministra Zdrowia Pana Prof.Marcina Czecha

Zapraszamy do wysłuchania apelu  Prezesa SPBS  Jacka Gugulskiego  do v-ce Ministra Zdrowia Pana Prof.Marcina Czecha sprawie refundacji  leku immunomodulującego o nazwie pomalidomid. Leki z tej grupy na kilka sposobów hamują rozwój szpiczaka – nie tylko bezpośrednio doprowadzają do śmierci nowotworowych komórek, ale też pobudzają układ odporności do walki z nimi .Liczymy na pozytywne rozpatrzenie w imieniu chorych i ich rodzin dziękujemy

https://www.facebook.com/pg/biurospbs/posts/?ref=page_internal