Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Apel skierowany do rządu, polityków i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia i kształtowanie polityki zdrowotnej

Konieczne jest pilne zwiększenie nakładów publicznych na ochronę zdrowia do ponad 6 % PKB ,oraz dokonania koniecznych zmian służących poprawie działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce.  Ten wspólny apel podpisały dnia 26.06.2017 w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie: Organizacje Pacjentów, Towarzystwa Lekarskie oraz Samorządy Zawodów Medycznych.

BEZ ZWIĘKSZENIA FINANSOWANIA - NIC SIĘ NA LEPSZE NIE ZMIENI!