Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową

Menu

Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii"

Konferencja naukowa...pt: "Kamienie milowe polskiej hematologii" z udziałem prof.dr hab.n.med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka oraz prof.dr hab.n.med, Marii Podolak Dawidziak.Po debacie na temat obecnej sytuacji pacjentów z chorobami krwi w Polsce - odbyła się rozmowa z bohaterem książki autorstwa Justyny Wojteczek - profesorem Jędrzejczakiem...pt...." Pozytywista do szpiku kości". Konferencja odbyła się 27.06.2017 w...warszawskim - Centrum Myśli Jana Pawła II.